onze strategie

Koploper in duurzaamheid

Urgente milieu- en klimaatproblemen vragen van ons allemaal dat we duurzamer werken. Onze producten en onze werkwijze moeten zuiniger en slimmer worden. Wij zijn koploper in duurzaamheid. Daarom nemen wij duurzaamheid serieus en zien het juist als kans om ons bedrijf én de verfsector te vernieuwen. Wij combineren traditioneel vakmanschap met de modernste technieken en inzichten. Zo brengen wij onze vertrouwde topkwaliteit én de vereiste duurzaamheid bij elkaar.

onze visie

Eigentijdse duurzaamheid

Met ruim 100 jaar historie geeft Koninklijke Van Wijhe Verf als bedrijf zelf goed invulling aan het begrip duurzaam. En niet alleen het bedrijf zelf heeft een indrukwekkend lange levensduur, onze merken en producten zijn al even duurzaam. Net als de relaties met onze medewerkers, distributiepartners en afnemers. Dit geeft al aardig aan wat duurzaamheid voor ons betekent: zorgvuldig omgaan met wat waardevol is. Eigentijdse duurzaamheid noemen we dit: oplossingen bedenken die daadwerkelijk bijdragen aan een betere balans tussen mens, milieu en winst.

Zo hoog leggen wij onze lat

B Corp

Mooie woorden en goede plannen hebben alleen waarde als ze in de praktijk ook echt toegepast én bewezen worden. Koninklijke Van Wijhe Verf is daarom ook erg trots om het eerste chemische bedrijf ter wereld te zijn met een B Corp certificaat omdat we aantoonbaar positieve impact maken op milieu en maatschappij.

Duurzame ontwikkeling in de hele keten

Wij hechten veel belang aan samenwerking met leveranciers die dezelfde waarden en inzet voor duurzame ontwikkeling delen.

Om dit te bekrachtigen hebben we een Gedragscode Leveranciers opgezet. Op hoofdlijnen wordt uiteengezet wat wij verwachten van onze leveranciers om te voldoen aan strenge normen voor maatschappelijke, milieutechnische en ethische praktijken. Door zich aan deze code te houden zullen onze leveranciers bijdragen aan het behalen van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s), waarbij de OESO-richtsnoeren volledig worden gerespecteerd en nageleefd.

onze ambitie

klimaatneutraal zijn in 2025

De Nederlandse verfsector stoot jaarlijks evenveel CO2 uit als een stad ter grootte van Zwolle. Door continu te innoveren en te verduurzamen kan die uitstoot teruggebracht worden. In 2050 moet heel Nederland klimaatneutraal zijn. Koninklijke Van Wijhe Verf streeft ernaar om al in 2025 klimaatneutraal te zijn. Daarom is het onze ambitie om altijd te blijven kijken of het nog beter of duurzamer kan. We gaan graag samen met u, met onze klanten en onze partners deze uitdagingen aan. Successen bereiken we samen.

Koninklijke Van Wijhe Verf als Klimaatondernemer

Energieleverancier Vattenfall heeft Koninklijke Van Wijhe Verf gevraagd om deel te nemen aan hun videoserie ‘Klimaatondernemers’. Hierin staan ondernemers centraal die aansluiten bij hun missie: fossielvrij leven binnen één generatie. Dat wil zeggen: zonder gebruik van fossiele brandstoffen: aardgas, aardolie en steenkool.

Als B Corp maakt Van Wijhe Verf een positieve impact op milieu en maatschappij. Hoe wij dat doen? Bekijk hieronder de video.