GoodShipping: Samen onderweg naar een betere wereld!

De totale CO2-uitstoot van de scheepvaartindustrie verminderen, dát is waar GoodShipping voor staat. Met als uitgangspunt de norm in de scheepvaartindustrie veranderen; van het gebruik van – zwaar vervuilende – fossiele brandstoffen, naar duurzame biobrandstof. Daar willen wij als Van Wijhe Verf graag een steentje aan bijdragen. Door onze samenwerking met GoodShipping, helpen wij mee om de totale CO2-uitstoot van de scheepvaartindustrie te verminderen. Zo zorgen we met elkaar voor een betere wereld!

Goodshipping Samenwerking van WIjhe Verf

 

Als fabrikant van coatings en kleurpasta’s, bundelen wij de krachten met GoodShipping, het eerste initiatief ter wereld gericht op vrachteigenaren dat de totale CO2-uitstoot verlaagt door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame bio-scheepsbrandstoffen binnen dezelfde toeleveringsketen. Als verffabrikant van de merken, Wijzonol, Ralston, Rebel Paints en SolidLux, zijn wij de nieuwste partner die zich bij het GoodShipping Programma aansluit. Met deze samenwerking realiseert GoodShipping binnen de keten een overstap naar biobrandstof waardoor wij  op een eenvoudige en betaalbare manier de Scope 3-emissies verminderen. Het gebruik van deze duurzame biobrandstof stelt ons in staat om 100% CO2-reductie te realiseren binnen de toeleveringsketen, van het begin tot het einde.

Hoe werkt GoodShipping?

GoodShipping koopt biobrandstof in voor het totaal aantal transportkilometers van onze inkomende vrachten per zeeschip. Dit doen zij in samenwerking met GoodFuels, marktleider en pionier op het gebied van duurzame biobrandstoffen. Alle biobrandstoffen van GoodFuels zijn duurzaam gewonnen en volledig afgeleid van residuen en afgewerkte olieproducten. De schepen die zijn aangesloten bij GoodShipping tanken deze duurzaam gewonnen biobrandstof. GoodShipping werkt volgens het principe van massabalans. Door gelijke volumes in te kopen als die benodigd zijn voor het over zee transporteren van onze grondstoffen, compenseren we de CO2-uitstoot. Ook andere bedrijven kopen op dezelfde wijze duurzame brandstof in via GoodShipping voor het totale verbruik van hun containertransporten over zee. Dit zijn organisaties als BMW, IKEA en Tony’s Chocolonely, maar bijvoorbeeld ook onze relatie Krioyo Paints op Bonaire.

 

We zijn verheugd dat we de milieu-impact van onze transportactiviteiten verminderen door middel van de samenwerking met GoodShipping. We hopen op een sneeuwbaleffect. Uiteindelijk moet het van de rederijen zelf komen, maar we streven ernaar om een duurzaamheidspionier te zijn en willen meer bedrijven inspireren om dit pad te volgen.

Marlies van Wijhe – CEO Koninklijke Van Wijhe Verf

 

Dit is een natuurlijk partnerschap voor GoodShipping en we zijn er trots op samen te werken met een organisatie die duurzaamheid zo hoog prioriteert bij alles wat ze doet. De toewijding van Koninklijke Van Wijhe Verf om de CO2-voetafdruk van de transporten over zee te verkleinen door over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame, geavanceerde biobrandstoffen, maakt hen een echte pionier op het gebied van CO2-vrij transport.

Katarin van Orshaegen – Commercial Lead GoodShipping

Over Koninklijke Van Wijhe VerF

Als fabrikant van duurzame coatingoplossingen met ruim 100 jaar historie, geeft Koninklijke Van Wijhe Verf betekenis aan het begrip duurzaam ondernemen. Als koploper in duurzaamheid gaan wij zorgvuldig om met alles wat waardevol is. Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit 8 pijlers, waaronder het verlagen van onze CO2-footprint. Dit doen we door oplossingen te implementeren die daadwerkelijk bijdragen aan een betere balans tussen mens, milieu en winstgevendheid. De ambitie van Van Wijhe Verf is om in 2025 klimaatneutraal te zijn. De samenwerking met GoodShipping past dan ook perfect in onze missie!

Logo KVWV Goodshipping

< Naar nieuwsoverzicht