Transparant en helder over onze CO2 footprint

De Carbon Footprint van onze activiteiten meten wij met de Life Cycle Analyse (LCA) methodiek van Ecochain. Hierdoor weten we wat de footprint is van al onze producten. Dit stelt ons in staat om deze footprint continu te verkleinen en dus te verbeteren.

Goodshipping: Fossielvrij zeetransport

Door onze samenwerking met GoodShipping dragen wij bij aan het verlagen totale CO2-uitstoot van de scheepvaartindustrie door de transitie naar biobrandstof.

Klimaatbestendige Wijzonol Bos

Op Park De Hoge Veluwe hebben we 3 ha klimaatbestendig bos aangeplant. Zo beschermen we de biodiversiteit en compenseren we ongeveer 3 schilderbeurten per geplante boom.

Duurzame verlichting

We maken gebruik van duurzame LED verlichting die aan en uit gaat met bewegingssensors.

QR code naar CO2 footprint

Op onze producten zit een QR code die linkt naar een site waarop de CO2 uitstoot per product voor iedereen inzichtelijk is.